Otvorena pozicija:

LICENCIRANI PSIHOTERAPEUT

 

Kognitivno-bihejvioralne, porodične, konstruktivističke, analitičke, transakcione, geštalt ili telesne orijentacije

 

Kvalifikacije

 

Master psiholog ili psihijatar i završena psihoterapijska edukacija (posedovanje licence od strane Saveza društava psihoterapeuta Srbije, SDPTS-a) iz oblasti KBT, TA, geštalt, konstruktivističke, psihoanalitičke ili porodične psihoterapije.

 

Znanje i veštine

 

Minimum 4 godine radnog iskustva u oblasti savetovanja i psihoterapije. Aktivno korišćenje psihodijagnostičkih instrumenata.

Praksa u Centru

Program prakse u Centru prilagođavamo interesovanjima i ličnim ciljevima praktikanata, koji dobijaju pismene preporuke. Dugogodišnja saradnja sa Filozofskim fakultetom u Beogradu i Centrom za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu omogućila je prvo radno iskustvo mnogobrojnim praktikantima. Selekciju zainteresovanih kandidata vršimo mesečno, dok se praksa odvija u trajanju od dva meseca. Praktikanti su u mogućnosti da se opredele za jednu od ponuđenih oblasti rada: Ljudski resursi i razvoj kompanija, psihoterapija i savetovanje ili psihodijagnostika i procena ličnosti.

 

Nudimo vam razvoj novih veština, sticanje znanja i radnog iskustva, dobijanje preporuke, pozitivno radno okruženje i energične saradnike spremne da ulažu u vaše usavršavanje! Selekciju zainteresovanih kandidata radimo tokom cele godine, dok se sama praksa odvija u trajanju od dva meseca.

 

Top