Psihodijagnostika u psihoterapijskoj praksi

EDUKATIVNI SEMINAR: Psihodijagnostika u psihoterapijskoj praksi

CILJEVI:


Edukativni seminar ima za cilj sticanje elementarnih dijagnostičkih veština u radu sa psihološkim testovima koji se koriste u svrhu psihološke procene u radu sa klijentima u psihoterapijskoj praksi.

Nakon sticanja znanja o osnovnim psihopatološkim kategorijama, instrumenti kojima ćemo se baviti su: 
-klinički intervju
-Skale procene (BDI, SCL 90...)
-Testovi kognitivnih sposobnosti (TN 10, KOG 3, VITI)
-Testovi ličnosti (KON 6,MCMI-III, MMPI, DSQ, Plucik, Mahover crtež ljudske figure, Roršah)
- i još neki...

Nakon sticanja znanja o instrumentima, bavićemo se pisanjem nalaza i mišljenja.

KOME JE NAMENJEN:


Edukativni seminar je namenjen diplomiranim i master psiholozima, studentima psihologije, specijalizantima medicinske psihologije, kao i psihološkim savetnicima i psihoterapeutima.

DINAMIKA RADA:


Rad se odvija u grupi do 10 učesnika, kombinovano sa prezentacijom, diskusijom, radom u malim grupama. 
Predavanja obuhvataju prikaz testova, ilustracije slučajeva iz kliničke prakse, te ovladavanje primenom, obradom i tumačenjem rezultata testova. 
Nakon seminara, učesnici će biti upućeni na odgovarajuću literaturu, kako bi proširili znanja shodno svojim profesionalnim interesovanjima. Moguća je naknadna supervizija i konsultacije u dogovoru sa organizatorima.

Učesnici dobijaju radni materijal i sertifikat Psihološkog savetovališta Centar kojim se potvrđuje uspešno završen edukativni seminar iz oblasti psihodijagnostike u psihoterapijskoj praksi.

Zbog ograničenog broja mesta, obavezna je prijava putem emaila office@pscentar.com

Dobrodošli!

Top