Procena ličnosti

Šta podrazumeva procena ličnosti i kako mi može koristiti?

Procena ličnosti Vam može pomoći u svakodnevnom životu, prilikom donošenja važnih odluka, izbora zanimanja ili razvoja zaposlenih u kompanijama.

Psihodijagnostika podrazumeva korišćenje dijagnostičkog intervjua i baterije psiholoških testova uz pomoć kojih se može utvrditi stepen intelektualne efikasnosti osobe, proceniti crte ličnosti i/ ili  utvrditi postojanje određenih psiholoških tegoba.

Ko upućuje na psihološko testiranju i zašto se ono preporučuje? 

Psihološko testiranje se može izvesti na ličnu inicijativu klijenta, klijentovog psihoterapeuta ili ordinirajućeg psihijatra.

Klijenti se najčešće na ličnu inicijativu testiraju jer su radoznali da saznaju svoj IQ, žele da otkriju nešto više o sebi, da jasnije sagledaju svoje jake i slabe strane kako bi sa njima efikasnije izlazili na kraj i unapredili svoj način funckionisanja, a samim tim poboljšali i kvalitet života.

Psihoterapeut ili psihijatar klijente upućuje na testiranje radi diferencijalne dijagnostike, procene aktuelnog psihičkog funkcionisanja, zarad utvrđivanja podobnosti za psihoterapiju, preporuke odgovarajućeg psihoterapijskog modaliteta, indikacije za medikamentoznu terapiju, procenu efekata primenjene terapije i dr.

U poslednjih nekoliko godina sve je češća upotreba psiholoških testova i pri profesionalnoj orijentaciji i selekciji.

U Savetovalištu Centar nudimo Vam široku lepezu psiholoških instrumenata za procenu ličnosti - od tipično kliničkih, preko testova ličnosti, intelektualnih sposobnosti i skala za ispitivanje različitih oblika društvenih stavova i ponašanja. Svi testovi koje koristimo su visoko pouzdani i validni. Testiranje se sprovodi kod nas u Savetovalištu ili online.

Psihološke testove jedino, zakonski, etički i profesionalno, može da primenjuje i ispravno tumači master psiholog.

 

Neki od psiholoških mernih instrumenata koje koristimo u radu su:

 

Testiranje ličnosti kroz Assessment centar

Testovi sposobnosti za odrasle (Vekslerove skale KOG 3, Verbalna serija B. Stevanovića, BEG serija, BETA test, Test vizuelne pervepcije, Test vizuelnog pamćenja, Test nizova, Test opšte informisanosti)

Testovi sposobnosti za decu (REVISK, Nova beogradska revizija Bine Simonove skale, Progresivne matrice u boji, Gudinaf Haris test crtanja ljudske figure)

Inventari ličnosti za odrasle (KON 6, Mahover test ljudske figure, CI-N4 Kornel indeks, TNR, MMPI 201, 202, GEN/A, GEN/B Generalni neuroticizam, BOL, Velikih 5+2)

Inventari ličnosti za decu (Adolescent, DELTA 4/D)

TIP -1 Test za ispitivanje prvaka, Test zrelosti za školu

Test profesionalnih interesovanja

i mnogobrojne skale procene

Zakazite procenu ličnosti

Top