Pravni aspekti HR-a

EDUKATIVNI SEMINAR: Upoznavanje sa radnopravnim aktima kroz sve faze radnog odnosa u cilju smanjivanja rizika u poslovanju.

CILJEVI:

Edukativni centar obuhvata upoznavanje sa radnopravnim aktima kroz teoriju i kroz primere iz prakse i nudi praktična rešenja za brojne situacije sa kojima se sreću poslodavci. Takođe, učesnici će imati priliku da unaprede svoja znanja i povećaju nivo samopouzdanja u radu sa zaposlenima.

KOME JE NAMENJEN:


Seminar je namenjen HR menadžerima, pravnicima, studentima, laicima.

DINAMIKA RADA:


Rad se odvija u grupi do 10 učesnika, kombinovano sa prezentacijom, diskusijom, radom u malim grupama. 
Učesnici dobijaju radni materijal i sertifikat Psihološkog savetovališta Centar kojim se potvrđuje uspešno završen edukativni seminar iz oblasti Pravni aspekti HR-a.

Zbog ograničenog broja mesta, obavezna je prijava putem emaila office@pscentar.com i uplata preko računa.
Prednost prilikom prijave imaće učesnici koji ranije izvrše uplatu.
Dobrodošli!

Top