Osnove farmakoterapije u psihijatriji


 
CILJEVI:

 

Edukativni seminar Osnove farmakoterapije u psihijatriji obuhvata primere iz prakse, razmatra najčešće nedoumice da li je i u kom trenutku potrebno uvesti farmakoterapiju u radu sa klijentima i nudi praktična rešenja za brojne situacije u psihoterapiji. Takođe, učesnici će imati priliku da unaprede svoja znanja i povećaju nivo samopouzdanja u radu sa klijentima.

 

KOME JE NAMENJEN:

 

Seminar je namenjen psiholozima, psihoterapeutima, studentima medicine, psihologije, humanitarnih nauka, laicima.

 

DINAMIKA RADA:

 

Rad se odvija u grupi do 12 učesnika, kombinovano sa prezentacijom, diskusijom, radom u malim grupama.

Učesnici dobijaju radni material i sertifikat Psihološkog savetovališta Centar kojim se potvrđuje uspešno završen edukativni seminar iz oblasti farmakoterapije.

 

KURS VODI:

 

TATJANA VLAŠKOVIĆ JOVIĆEVIĆ, spec. psihijatrije i REBT psihoterapeut

Završila je akademske specijalističke studije, odsek Neurologija. Na doktorskim je studijama na Medicinskom fakultetu u Beogradu i ima višegodišnje iskustvo u vođenju psiholoških radionica i stručnih edukacija. Zaposlena je u Klinici za Psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ u Beogradu u urgentnoj psihijatrijskoj službi, odeljenju intenzivne nege.

 

PRIJAVE I DODATNE INFORMACIJE:

 

E-mail: office@pscentar.com

Top