Naš tim

Svaka savetodavna odnosno psihoterapijska seansa je sama po sebi jedinstvena. U našem psihološkom savetovalištu sa svakim klijentom dogovaramo psihološko savetovanje odnosno psihoterapiju koja je prilagođena njegovim potrebama. Tokom prve seanse upoznajemo Vas sa svim potrebnim informacijama, odgovaramo na sva Vaša pitanja i dogovaramo dalji tok savetovanja ili psihoterapije.

Stručni i multidisciplinarni tim Psihološkog savetovališta Centar čine:

Jelena Vojnović, klinički psiholog, licencirani telesni psihoterapeut

Sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti kliničke psihologije i telesne psihoterapije, u radu koristim širok spektar verbalnih i neverbalnih tehnika koje se upotrebljavaju u okviru telesne psihoterapije…

Pročitajte više...

Sanja Stanić, master psiholog, licencirani RE & KBT psihoterapeut

Nastojim da sa klijentom izgradim takav odnos koji će mu omogućiti da preispita ideje i uverenja koji se nalaze u osnovi psihičke patnje i da proširi sopstvene kapacitete za rešavanje problema. Problemi,…

Pročitajte više...

dr Tatjana Vlašković Jovićević, specijalista psihijatrije, licencirani RE&KBT psihoterapeut

Tatjana Vlašković Jovićević je doktor medicine. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 2010. godine. Obavezan lekarski staž odradila je u Kliničkom Centru Srbije i položila stručni…

Pročitajte više...

dr Miloš Lazarević, doktor medicine, REBT savetnik

Na klinici za psihijatriju, Kliničkog centra Srbije, vodio sam iskustveno edukativne psihodramske radionice. OBLASTI SPECIJALNOSTI Anksiozna i depresivna stanja Upravljanje besom i nezadovoljstvom Prevazilaženje…

Pročitajte više...

Irena Werner, master psiholog, ​licencirani RE & KBT psihoterapeut

Pored rada sa odraslima i adolescentima, u oblasti savetovanja roditelja i psihoterapije sa decom susrećem se sa različitim razvojnim problemima. Nekada su to problemi koji zahtevaju samo savet i podršku,…

Pročitajte više...
Top