dr Miloš Lazarević, doktor medicine, REBT savetnik

Na klinici za psihijatriju, Kliničkog centra Srbije, vodio sam iskustveno edukativne psihodramske radionice.

OBLASTI SPECIJALNOSTI

 • Anksiozna i depresivna stanja
 • Upravljanje besom i nezadovoljstvom
 • Prevazilaženje stresa
 • Problemi motivacije i blokade efikasnosti
 • Problem u učenja i akademske uspešnosti
 • Razvoj socijalnih veština
 • Partnerska i bračna terapija
 • Razvijanje roditeljskih veština

FORMALNO OBRAZOVANJE/TRENINZI/LICENCE/SERTIFIKATI

 • Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • REBT savetnik, Albert Elis Institut
 • Psihodramska edukacija, SPA Moreno

PROFESIONALNA UDRUŽENJA

 • Društvo psihologa Srbije
 • Udruženje za kognitivne i bihejvioralne terapije

Zakazite psihoterapiju

Top